News

Kuhutshwe Ngeziginxi Nezimfijoli

Ngomhlaka 14 September 2019, uhlelo i-Artist Talk Series luphinde laqoshwa futhi khona e-Newcastle (KZN), endaweni yokunandisa i-Exclusive Baywash Lounge. Loluhlelo lethulwe i-Afropolitan Explosiv, inkampani edidiyelwa u-Dktl Thokozani Mhlambi, ongumqambi wamaculo

Read More »

Pan-Africanism & Technology

Technologically Savvy Communication For the past six years Afropolitan Explosiv has created artistic events that bring change to emergent communities of African people who find themselves confronted with new challenges

Read More »

Music & the African Archive

Afropolitan Explosiv’s Creative Director, Dr Thokozani Mhlambi, reflects on the ‘Music and the African Archive’ event, which took place in Cape Town in August. On the 22nd of August, a

Read More »