durban

An Early Music Revival: African Intellectuals as Composers

As early as the 19th century, Africa already had intellectuals who also excelled as composers of music. They took what was a western education and music training and made something of their own. The Early African Intellectuals as Composers of Music project puts a spotlight on this cultural renaissance. Tiyo Soga, who was the first …

An Early Music Revival: African Intellectuals as Composers Read More »

#TotalShutDown In Madadeni, KZN & Womxn’s Activism Today

Afropolitan Explosiv joined South Africans, as they marched along the streets on the 1st of August 2018, as part of Women’s Month. A campaign called  #TotalShutDown, womxn are saying no to gender violence. Singer and womxn/LGBT+ sensation Thandiswa Mazwai, announced the program for the campaign on her Instagram: Marches were held in Pretoria, Newcastle, Cape …

#TotalShutDown In Madadeni, KZN & Womxn’s Activism Today Read More »

Dlanini Masoka Kobola!

Image by Tshepo Phologane, Courtesy of 1stborn.Photography Ibhalwe nguMbuso Ngcongco Ngenyanga kaNhlangulana ngo1959 imbokodo yabamba inhlabaluhide yabhekis’ amabombo emabhaleni lapho uhulumeni wobandlululo wayethengisela khona amadoda umqombothi nobhiya. Ukuphisa utshwala kwabe kuyindlela yokwakha umnotho nokuziphilisa kwabesimame ababevile enkulungwaneni. Nangaphezu kwalokho, abaningi base beyibona imiphumela emibi yamankwebevu lapho amadoda ayengasabuyi namali, ephenduka izidakwa. Amaningi ayesaphelelwa nayimisebenzi, abesimame bengasathokozi ekamelweni okungamadojeyana …

Dlanini Masoka Kobola! Read More »