Yin’ukwazi? (What is to know?)

  Yin’uKwazi? Ngitshele mngane! (Tell/advise me friend) Kuyini’ukwazi? (What is to know?) Ngigqoke kahle, (I am well dressed,) Ngiphath’induku (I carry a stick) Ngiqwale’umgwaqo, (I wander about the street) Ngidl’ezibomvu? (Dressed in red?)   Ngitshele ntanga! (Tell me peer!) Kuyin’ukwazi? (What is to know?) Ngukuy’’esikoleni, (Is it to go to school) Ngifundane nencwadi! (By merely …

Yin’ukwazi? (What is to know?) Read More »