Sikhona yini isidingo sokumtshela iqiniso?

“Sikhona yini isidingo sokumtshela iqiniso?” kusho umuntu. “Kungcono angimuyeke naye uyozibonela mhla wavula amehlo akhe.” Ingabe yiyo na indlela ekumele siziphathe ngayo leyo, yiyo na indlela okumele sibone ikakhulukazi abaholi bethu ngayo le? Okubuhlungu ukuthi uma sizesajwayela ukungalikhulumi iqiniso kwasekuqaleni kuba nzima ukulikhuluma esikhathini esizayo. Kuvele kube sekuyajwayeleka ukubheka eceleni lapho kufanele khona siphakame sivele […]

Sikhona yini isidingo sokumtshela iqiniso? Read More »