poetry

The Intellectual Practice of Mazisi Kunene & African Languages in the Future

Few today can imagine that when Shakespeare was writing in English during his time, it was not fashionable to do so. During the 1500s educated English people wrote and read Latin. French was used for legal matters, while Latin was used to write science, philosophy and theology. That is what they learnt. They did not …

The Intellectual Practice of Mazisi Kunene & African Languages in the Future Read More »

Dlanini Masoka Kobola!

Image by Tshepo Phologane, Courtesy of 1stborn.Photography Ibhalwe nguMbuso Ngcongco Ngenyanga kaNhlangulana ngo1959 imbokodo yabamba inhlabaluhide yabhekis’ amabombo emabhaleni lapho uhulumeni wobandlululo wayethengisela khona amadoda umqombothi nobhiya. Ukuphisa utshwala kwabe kuyindlela yokwakha umnotho nokuziphilisa kwabesimame ababevile enkulungwaneni. Nangaphezu kwalokho, abaningi base beyibona imiphumela emibi yamankwebevu lapho amadoda ayengasabuyi namali, ephenduka izidakwa. Amaningi ayesaphelelwa nayimisebenzi, abesimame bengasathokozi ekamelweni okungamadojeyana …

Dlanini Masoka Kobola! Read More »