zimbabwe

Exhibition puts Spotlight on Lobola

Gerald Machona, artist, thinker and DJ, is a fascinating creative generator: manly in his avowel of lobola tradition, gentle in his love for pretty things like flowers and decorated vases, which are some of the artefacts of his latest exhibition. The work, titled Greener Pastures, is a biographical sketch of the experience of being home …

Exhibition puts Spotlight on Lobola Read More »

Sikhona yini isidingo sokumtshela iqiniso?

“Sikhona yini isidingo sokumtshela iqiniso?” kusho umuntu. “Kungcono angimuyeke naye uyozibonela mhla wavula amehlo akhe.” Ingabe yiyo na indlela ekumele siziphathe ngayo leyo, yiyo na indlela okumele sibone ikakhulukazi abaholi bethu ngayo le? Okubuhlungu ukuthi uma sizesajwayela ukungalikhulumi iqiniso kwasekuqaleni kuba nzima ukulikhuluma esikhathini esizayo. Kuvele kube sekuyajwayeleka ukubheka eceleni lapho kufanele khona siphakame sivele …

Sikhona yini isidingo sokumtshela iqiniso? Read More »